Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Kompleksy leśne nadleśnictwa charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem (200 obiektów) i dość małą powierzchnią. Blisko 70 % z nich ma powierzchnię poniżej 20 ha.

Wśród siedlisk leśnych Nadleśnictwa Runowo dominują żyzne siedliska lasowe. Wraz z siedliskami wilgotnymi zajmują one około 85 % powierzchni. Siedliska borowe zajmują niecałe 15 % powierzchni.

Struktura siedlisk w nadleśnictwie:

 • las świeży - 38%
 • las mieszany świeży - 34%
 • bór mieszany świeży - 11%
 • las mieszany bagienny - 4%
 • ols jesionowy - 4%
 • ols - 3%
 • las wilgotny - 3%
 • las mieszany wilgotny - 2%
 • bór bagienny - 0,5%
 • las mieszany bagienny - 0,5%

Choć w składzie gatunkowym nadal dominuje sosna, to i tak rośnie jej tu znacznie mniej niż w sąsiednich nadleśnictwach. Realizowane obecnie prace hodowlane zapewniają coraz większy udział gatunków liściastych tam, gdzie pozwala na to siedlisko. W tutejszych lasach znaczny udział ma dąb, buk, jesion, brzoza i olsza.

Skład gatunkowy drzewostanów nadleśnictwa:

 • sosna zwyczajna - 45%
 • dąb szypułkowy - 29%
 • brzoza brodawkowata - 10%
 • olsza czarna - 9%
 • buk zwyczajny - 2%
 • modrzew europejski - 1%
 • świerk pospolity - 1%
 • jesion wyniosły - 1%
 • inne - 2%

Różnorodność siedliskowa i gatunkowa, charakteryzująca runowskie drzewostany, ma pozytywny wpływ na ich zdrowotność i odporność na pożary.