Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W całej Polsce mamy około 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowią właśnie drzewa.

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. – źródła, wodospady, wywierzyska, jary, skałki, jaskinie, odkrywki itp.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Runowo do pomników przyrody zaliczono 54 pomniki przyrody - 10 pojedynczych drzew i 10 grup drzew. Zostały one uznane pomnikami przyrody na mocy Rozporządzeń Wojewody Bydgoskiego numer 11/91 z dnia 1 lipca 1991 roku, 18/92 z dnia 8 czerwca 1992 roku oraz 305/93 z dnia 26 października 1993 roku. Wśród nich przeważają sędziwe okazy dębów, buków, lip i brekinii.