Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Na terenie Nadleśnictwa Runowo funkcjonuje ścieżka edukacyjna i ogródek przyrodniczy.

Ścieżka edukacyjna

Trasa wynosi około 6 km i prowadzi przez drzewostany Leśnictwa Wąwelno. Poszczególne przystanki oznaczone są numerami i obejmują następujące zagadnienia gospodarki leśnej:

Trasa wynosi około 6 km i prowadzi przez drzewostany Leśnictwa Wąwelno.

 1. Czyszczenia późne
 2. Odnowienia naturalne buka
 3. Niewłaściwy skład gatunkowy drzewostanu
 4. Protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy
 5. Rezerwat "Wąwelno"
 6. Rów melioracyjny
 7. Wyłączony drzewostan nasienny daglezji zielonej
 8. Mozaikowatość siedlisk
 9. Rębnia IIA po cięciach obsiewnych
 10. Pomnik przyrody
 11. Różnorodność odnowień naturalnych
 12. Plantacja nasienna
 13. Droga leśna
 14. Zamieranie jesiona wyniosłego
 15. Rębnia IV d
 16. Rębnia III b
 17. Rębnia IV d
 18. Czyszczenia wczesne
 19. Karczownik ziemno - wodny
 20. Bóbr europejski

Czas przejścia całej trasy zajmuje około 8 godzin.

 fot. Karol Stranc 

 

Ogródek przyrodniczy

Ogródek edukacyjno-przyrodniczy znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa. Posadzono w nim pojedyncze okazy podstawowych gatunków drzew leśnych. Aby uwidocznić podstawowe cechy i pokrój drzew posadzonego gatunku drzewa, ustawiono przy nim ścięte pnie dojrzałych drzew. Posadzone drzewa zostały oznaczone tabliczkami z ich opisem. W ogródku edukacyjnym zostały także posadzone krzewy iglaste i liściaste gatunków ozdobnych, tak często występujących w przydomowych ogrodach.

   fot. Anna Lemańczyk 


 fot. Anna Lemańczyk 

  

Najważniejszym elementem ogródka jest kilkuletnia sadzonka dębu szypułkowego.

Najważniejszym jednak elementem ogródka jest kilkuletnia sadzonka dębu szypułkowego, posadzonego w dniu 19.05.2006 r. Drzewko to wyhodowane zostało z nasion pochodzących z najstarszego Dębu szypułkowego w Polsce o nazwie 'Chrobry', rosnącego w Nadleśnictwie Szprotawa. Żołędzie pobłogosławione zostały podczas pielgrzymki leśników do Watykanu w 2004 roku przez Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II. Wyhodowana sadzonka posiada 'Certyfikat' Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i nadano jej numer '379'.

 fot. Anna Lemańczyk