Aktualności

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, po ubiegłorocznej, sierpniowej nawałnicy Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo, Zarządzeniem nr 21/2017 z dnia 12 sierpnia 2017 r. wprowadził zakaz wstępu do lasów znajdujących się w zarządzie nadleśnictwa. Zakaz nie obejmował jedynie leśnictw: Chłopigost, Dąbie, Nowy Dwór, ponieważ na tym terenie nie odnotowano większych szkód.

Wydarzenia

Wiosna w lasach to czas wzmożonej pracy. W tym okresie na tysiącach hektarów w całej Polsce zostanie posadzony młody las.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziewięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Runowo zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny o powierzchni 5070 ha (w tym powierzchnia leśna 2785 ha).