Aktualności

Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo Zarządzeniem nr 21/2017 z dnia 12 sierpnia 2017 r. wprowadził zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Runowo w leśnictwach: Runowo Młyn, Witosław, Dąbrowice, Drzewianowo, Komierowo, Świdwie i Wąwelno.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek dziewięciu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Runowo zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny o powierzchni 5070 ha (w tym powierzchnia leśna 2785 ha).