Aktualności

Informujemy o submisji drewna szczególnego-dębowego, która odbędzie się na terenie RDLP w Toruniu w Nadleśnictwie Runowo (na składnicy drewna przy leśnictwie Nowy Dwór).

Wydarzenia

Wiosna w lasach to czas wzmożonej pracy. W tym okresie na tysiącach hektarów w całej Polsce zostanie posadzony młody las.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Runowo prowadzi sprzedaż szesnastu gatunków drewna wielkowymiarowego, sadzonek drzew i krzewów, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Runowo zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny o powierzchni 5070 ha (w tym powierzchnia leśna 2785 ha).