Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwa administrowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych posiadają certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) już od 2011 roku.

Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem, obok certyfikatu FSC.
W dniach 7 i 17-18 listopada 2011 r. audytorzy z Urzędu Dozoru Technicznego odwiedzili nadleśnictwa: Czersk, Jamy, Osie, Toruń, Woziwoda i Żołędowo, sprawdzając zgodność systemu zarządzania RDLP z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi:
- utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych,
- zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej,
- utrzymanie społeczno-ekonomicznych funkcji lasów i inne.
18 listopada audytorzy, podczas audytu końcowego, stwierdzili spełnienie wszystkich kryteriów audytu. W ślad za pozytywnym jego wynikiem zarekomendowali oni Radzie PEFC Polska Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu do przyznania jej certyfikatu PEFC.

Po kolejnym audycie przeprowadzonym przez firmę SGS w dniach 31.10 i 06-07.11.2017 r., certyfikat PEFC został przedłużony do 28.11.2020 r.


Certyfikat FSC

Nadleśnictwo Runowo stanowi jedną z wielu jednostek podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i jako taka posiada 'certyfikat QUALIFOR dobrej gospodarki leśnej oraz międzynarodowy znak towarowy FSC' numer SGS-FM/COC-0916 nadany dnia 7 marca 2002 roku.

Po upływie ważności tego dokumentu i przeprowadzeniu audytu wznawiającego w 2007, 2012 i 2017 roku, przyznano go naszej dyrekcji ponownie. Najnowszy certyfikat o numerze SGS-FM/COC-000916 jest ważny od 02.01.2018r. do 01.01.2023r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasy z certyfikatem FSC zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.