Lista aktualności Lista aktualności

Afrykański Pomór Świń (ASF) - prosimy uważnie przeczytać.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

 

ASF  z angielskiego African swine fever virus to choroba wirusowa na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi  na zakażenie wirusem , stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia, aczkolwiek to nieświadome lub nierozważne działania człowieka są zaraz po wolnożyjących, zakażonych dzikach  kolejnym powodem  rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby.  Niestety rozwija się ona w bardzo szybkim tempie. Na terenie naszego kraju stale pojawiające się nowe ogniska chorobowe, które niejednokrotnie są powodem wybicia całych stad świń gospodarskich co prowadzi do  dotkliwych strat ekonomicznych dla hodowców trzody chlewnej.  


W związku z powyższym Nadleśnictwo Runowo pragnie przybliżyć sposób postępowania na wypadek znalezienia padłego dzika , a także najistotniejsze zasady bioasekuracji nie tylko dla hodowców świń, myśliwych ale także wszystkich odwiedzających nasze lasy.


Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika lub ich części w celu  ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby,
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika  i pozostawić je w miejscu ich znalezienia,
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do jednej z właściwych służb: służba weterynaryjna, służba leśna, koło łowieckie, policja, straż miejska i inne instytucje publiczne.


Najlepszą metodą ograniczania zagrożenia ze strony ASF jest profilaktyka czyli stosowanie się do zasad szeroko rozumianej bioasekuracji, szczególnie przez wszystkich którzy mają do czynienia z dzikami (myśliwi, leśnicy) oraz świniami hodowlanymi (rolnicy, pracownicy sektora rolniczego).


Link do wytycznych odnośnie bioasekuracji, które zaczną obowiązywać od 10 sierpnia 2018 roku: https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/440-asf-bioasekuracja

Więcej informacji na temat wirusa ASF można uzyskać na stronach internetowych:
Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl
Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego www.piwet.pulawy.pl